نحوه محاسبه متراژ بالکن و تراس در سند چگونه است؟

 Vote: 44 person
نحوه محاسبه متراژ بالکن و تراس در سند چگونه است؟

نحوه محاسبه متراژ بالکن در سند هر ساختمان، بنابر بسته یا باز بودن بالکن و همچنین عمق آن، متفاوت است. اگر عمق بالکن بیش از ۳ متر باشد، مساحت آن اندازه‌گیری شده و بطور کامل جزء زیربنای هر طبقه محسوب می‌شود. اما در صورتیکه عمق بالکن از ۳ متر کمتر باشد، ساختار و نوع طراحی آن مشخص می‌کند که چه بخشی از بالکن در زیر بنا قید شود. بطور کل، تراس حتی اگر در موارد خاص جزء مفروزات ساختمان به شمار آید، آن را در سند با عبارت "به انضمام تراس" نشان داده و جزء مساحت کلی ساختمان محسوب نمی‌شود. اما بالکن همواره جزء مساحت یا زیر بنای آپارتمان‌ها به شمار می‌آيد.

آیا تراس جزء متراژ بنا محسوب می شود؟

در هنگام محاسبه زیر بنای ساختمان‌های مختلف، یکی از مهمترین موارد، مربوط به محاسبه متراژ بالکن یا تراس است. معمولاً در معاملات بحث‌های فراوانی پیراموان این قسمت‌ها و این که آن را جزء زیر بنا یا متراژ ساختمان حساب کنند یا خیر، وجود دارد. اینکه بالکن و تراس جزء متراژ یا زیر بنای هر واحد و طبقه قرار بگیرد، کاملاً به شرایط این بخش‌ها بستگی دارد. در بیشتر موارد بالکن و تراس به صورت کامل یا بخشی از آن به عنوان زیر بنا محاسبه می‌شوند.‌ اما گاهی اوقات هم پس از محاسبه متراژ بالکن، آن را از مساحت کل واحد یا زیر بنای آن کسر می‌کنند.

با توجه به اهمیت فراوان متراژ بالکن در ساختمان‌های مختلف و ارزشی که در قیمت آن‌ها ایجاد می‌کند، چند شرط کلی برای این بخش مهم در ساختمان‌ها تعریف شده است. با توجه به این موارد، نحوه محاسبه متراژ آن هم متفاوت است. به طور کلی، بالکن یا تراس در ساختمان‌ها ممکن است یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

  1. بالکن یا تراس اختصاصی سه طرف باز تا عمق ۳ متر.
  2. بالکن یا تراس اختصاصی سه طرف بسته تا عمق ۳ متر.
  3. بالکن یا تراس اختصاصی با عمق بیشتر از ۳ متر.

1- بالکن یا تراس اختصاصی سه طرف باز تا عمق ۳ متر

گاه بالکن‌ را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که به صورت کامل در خارج از فضای آپارتمان یا واحد قرار می‌گیرد. در این موارد، یک طرف بالکن به آپارتمان محدود شده و سه طرف دیگر آن را فضای باز احاطه می‌کند. به چنین بالکن‌هایی، بالکن سه طرف باز هم گفته می‌شود. محاسبه متراژ بالکن در این شرایط به صورت 1/2 انجام می‌گیرد. یعنی مساحت بالکن را به صورت کامل محاسبه کرده و سپس تقسیم به ۲ می‌کنند. عدد حاصل به متراژ یا زیربنای واحد اضافه می‌گردد.

2- محاسبه متراژ بالکن یا تراس اختصاصی سه طرف بسته تا عمق ۳ متر

در برخی موارد هم بالکن کاملا درون ساختمان قرار می‌گیرد. به این ترتیب که سه طرف آن به دیوارهای آپارتمان محدود شده و یک طرف آن هم رو به فضای باز است. با توجه به این شرایط، به آن‌ها بالکن سه طرف بسته می‌گویند. نحوه محاسبه متراژ بالکن برای شرایط این چنینی به صورت 2/3 است. یعنی مساحت فضای بالکن را محاسبه کرده و تقسیم بر ۳ می‌کنند. دو قسمت از آن به زیربنا یا متراژ کلی واحد افزوده می‌شود. اگر بالکن به شکل سه طرف بسته طراحی شود، مقدار بیشتری از متراژ آن جزء زیر بنا محاسبه می‌شود.‌ بالکن سه طرف باز به صورت کامل در خارج از ساختمان قرار می‌گیرد. از این رو، به افزایش زیر بنای کلی ساختمان و افزایش بیشتر ارزش آن منجر می‌شود.

3- بالکن یا تراس اختصاصی با عمق بیشتر از ۳ متر

شرایط دیگری که بالکن یا تراس‌ در ساختمان‌های مختلف ممکن است داشته باشند، در نظر گرفتن عمق بیش از ۳ متر برای آن‌ها است. بالکن‌های با عمق بیشتر از ۳ متر بطور کامل جزء زیربنا محاسبه می‌شود. خواه این بالکن‌ها سه طرف باز یا سه طرف بسته باشند. زیرا شهرداری می خواهد از این طریق شهرداری مردم را به ایجاد بالکن و افزایش کیفیت ساختمان‌های مسکونی تشویق کند. متراژ کلی ساختمان‌هایی که بالکن‌شان با عمق بیش از ۳ متر طراحی شده است، تا حدودی افزایش می‌یابد. همین افزایش در متراژ ساختمان، منجر به افزایش ارزش سازه می‌گردد. بخصوص اگر بالکن‌ یا تراس به شکل سه طرف باز احداث شده باشد.

 

محاسبه متراژ بالکن یا تراس عمومی

گاهی اوقات بالکن یا تراس ساختمان‌ها به شکل عمومی ساخته شده و دیگر آن فضای اختصاصی را ارائه نمی‌دهد. محاسبه متراژ بالکن در اینگونه موارد هم مانند بالکن‌های اختصاصی انجام می‌گیرد. اما جزء متراژ کلی یا زیر بنای ساختمان محسوب نمی‌شود. منظور از عمومی بودن بالکن‌ها این نیست که ساکنین تمام واحدها به راحتی در بالکن‌ هر طبقه عبور و مرور کنند. بلکه طبق عرف، بالکن جلوی هر واحد یا طبقه مربوط به ساکنین همان واحد است.

منظور از عمومی بودن تراس یا بالکن در ساختمان‌ها این است که معمولاً راه عبور جداگانه‌ای دارند. یعنی در کنار ورود از طریق آپارتمان یا واحد، امکان وارد شدن به آن از راه‌ یا راه‌های دیگری هم وجود دارد. علاوه بر آن، معمولا بر روی این بالکن‌ها تأسیسات نصب شده و سقفِ طبقۀ زیرین هستند. در این شرایطی، بالکن یا تراس‌ جزء مشاعات ساختمان محسوب شده و مساحت آن در زیر بنا محاسبه نمی‌شود. البته چنین بالکن‌هایی بیشتر در ساختمان‌های قدیمی وجود دارد. امروز تراس‌ها و بالکن‌ها عمدتاً بصورت اختصاصی طراحی می‌شوند.

 

تراس در پنت هاوس

محاسبه متراژ بالکن یا تراس در پنت هاوس که معمولا به بالاترین طبقه هر ساختمان و آپارتمان گفته می‌شود، دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی است. در پنت هاوس‌ها، تراس در بالاترین قسمت ساختمان طراحی می‌شود تا دید بهتری ارائه دهد. به همین خاطر، اگر تراس مسقف باشد، تمامی مساحت آن را جزء زیر بنا محسوب می‌کنند. اگر تراس روباز باشد، بر اساس عرف یک سوم مساحت آن به زیر بنای واحد یا طبقه افزوده می‌شود. گاه محاسبه متراژ بالکن در واحدهای پنت هاوس، از عرف پیروی نکرده و به صورت توافقی در سند قید می‌شود.

 

تراس در پنت هاوس

نحوه محاسبه متراژ بالکن در سند

اینکه متراژ بالکن در سند به عنوان زیربنا یا متراژ ساختمان قید شود یا نه، به چند عامل بستگی دارد. مهمترین آن‌ها عمق بالکن و شرایط ساختاری آن‌ است. بطور کلی، اگر عمق تراس یا بالکن بیش از ۳ متر باشد، مساحت آن اندازه‌گیری شده و به صورت کامل جزء زیربنای هر طبقه محسوب می‌شود. اگر عمق بالکن از ۳ متر کمتر باشد، ساختار و چگونگی طراحی معماری آن مشخص می‌کند که چه بخشی از بالکن در زیربنا قید شود.

بالکن‌های با عمق کمتر از سه متر که به شکل سه طرف باز ساخته می‌شوند، یک دوم مساحتشان به عنوان زیربنا در سند قید می‌شود. در متراژهای با عمق کمتر از ۳ متر که به شکل ۳ طرف بسته طراحی می‌شوند، دو سوم مساحت‌ بالکن جزء زیربنا یا متراژ کلی واحد محاسبه می‌گردد. پس در هنگام محاسبه متراژ بالکن در زیر بنای ساختمان‌، به عمق و سه طرف باز یا سه طرف بسته بودن بالکن توجه کنید.

ذکر این نکته هم الزامی است که گاهی اوقات برای محاسبه بالکن در زیر بنای ساختمان و قید  آن در سند، استثنائاتی وجود دارد. برای مثال، در صورتیکه بالکن جنبه عمومی داشته باشد، یعنی به جز راه ورود از آپارتمان، راه ورود جداگانه‌ای هم برای آن در نظر گرفته شده، تاسیسات بر روی آن بوده و سقف طبقه زیرین باشد، جزء مشاعات ساختمان به شمار می‌آيد. بنابراین، در نقشه شهرداری، جزء زیر بنای واحد یا طبقه‌ای خاص ثبت نخواهد شد. محاسبه متراژ بالکن در طبقات پنت هاوس هم فرق داشته و عمدتاً به صورت توافقی در سند قید می‌گردد.

نحوه محاسبۀ تراس غیر مسقف

به طور کلی، تراس غیر مُسقف است اما بالکن سقف دارد. با این حال، در کشور ما این دو واژه در بسیاری از موارد بجای یکدیگر به کار رفته و گاه یکی دانسته می‌شوند. این موضوع حتی در ثبت معاملات رسمی هم اتفاق افتاده و گاه تفاوت چندانی میان بالکن و تراس قائل نمی‌شوند. اما نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد، تفاوت بین محاسبه متراژ بالکن و تراس است‌. بسته به شرایط، تمام یا قسمتی از بالکن همیشه جزء زیربنا به شمار می‌آيد در حالیکه برای تراس در مورد تراس گونه نیست.

در حالت عادی، تراس غیر مسقف بوده و جزء مشاعات ساختمان به حساب می‌آيد. یعنی متراژ آن در زیر بنای واحد یا آپارتمان لحاظ نمی‌شود. زمانی که شما وارد این مکان می‌شوید، بالای سر خود هیچگونه سقفی مشاهده نمی‌کنید. تراس می‌تواند در قسمت‌های مختلف ساختمان قرار گرفته، راه ورود داشته یا نداشته باشد. البته تراس غیر مُسقف هم در برخی شرایط خاص جزء مفروزات ساختمان به شمار می‌آید. در این صورت، نحوه محاسبه مساحت آن هم کاملاً مشابه با ضوابط و روش محاسبه متراژ بالکن است. اگرچه نحوه ثبت آن‌ها در سند با هم تفاوت دارد.

 

نحوه محاسبۀ تراس غیر مسقف

عبارت "به انضمام تراس" یعنی چه؟

تراس به بخش‌های غیر مسقف گفته می‌شود. از این رو، مساحت آن جزء مشاعات ساختمان محسوب می‌شود و در زیربنای هر واحد محاسبه نمی‌گردد. با این حال، گاهی اوقات تراس جزو مفروزات ساختمان حساب شده و مساحت آن به زیربنای واحد یا طبقه افزوده می‌شود. نکته‌ای که در این رابطه اهمیت دارد، نحوه ثبت آن در سند است. حتی اگر تراس در حالت‌های خاص به عنوان مفروزات ساختمان به شمار آيد، مساحت آن جزء مساحت یا زیر بنای ساختمان محسوب نمی‌شود؛ بلکه به آن منضمم می‌گردد.

به این ترتیب، نحوه ثبت تراس در سند با عبارت "به انضمام تراس" انجام می‌گیرد. برای مثال، اگر یک آپارتمان با زیربنای ۱۰۰ متر مربع، یک تراس ۶ متری داشته باشد، آن را به شکل زیر در سند ثبت می‌کنند:

«آپارتمانی به مساحت ۱۰۰ متر مربع به انضمام تراس به مساحت ۶ متر مربع»

محاسبه متراژ بالکن در سند هم با نحوه انجام این کار برای تراس فرق داشته و همیشه بخشی از زیر بنای ساختمان به شمار می‌آيد. برای مثال، در صورتی که شما یک آپارتمان با مساحت ۱۰۰ متر مربع و بالکن ۵ متری داشته باشید، متراژ یا زیر بنای آن را به شکل زیر در سند ثبت می‌کنند:

«آپارتمانی به مساحت ۱۰۵ متر مربع که ۵ متر مربع آن بالکن است»

تراس حتی اگر در موارد خاص جزء مفروزات ساختمان به شمار آید، آن را در سند با عبارت "به انضمام تراس" نشان داده و جزء مساحت کلی ساختمان محسوب نمی‌کنند. این در حالی است که بالکن همیشه جزء مساحت یا زیر بنای آپارتمان‌ها به شمار می‌آيد.

 

همچنین بخوانید:نحوۀ محاسبه زیر بنا مفید ساختمان


لطفا به این مطلب امتیاز دهید و ما را در بهینه کردن مطالب یاری نمایید.
one star rate
%47
two star rate
%2
three star rate
%22
four star rate
%2
five star rate
%25
 میانگین رای: 44 نفر

نظرات ( 21 )

امین یزدانی

مساحت ملک ۱۰۰ متر ۹۰متر تراس طبقه اول این چجوری محاسبه میشه از ۳ طرف هم بازه

1402/2/10 در ساعت 20:25
سحر کوه فر

سلام و احترام جناب آقای یزدانی. قوانین شهرداری هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر است و محاسبات مربوطه، در مورد ساختمان هایی که در یک محله هستند، بنا بر قوانین شهرداری آن منطقه و عرف آن محله صورت می گیرد. در این مورد به شهرداری منطقه مراجعه کنید و یا از طراح ملک خود مسأله را جویا شوید. علاوه بر این، ساختار و نوع طراحی هم در محاسبات مربوطه دخیل است. اینکه عمق تراس در زمان طراحی چقدر در نظر گرفته شده است و تراس مسقف (دارای سقف) است یا غیر مسقف.

1402/2/11 در ساعت 14:9

رضا سالاری

سلام در سند تک برگی زده 65متر مفید و پشت سند زده دو متر بالکن آیا این متراژ بالکن جزو ۶۵متر مفید هست یا میشه ۶۵متر مفید +۲متر بالکن که بشه ۶۷ ممنون میشم راهنمایی کنید

1402/2/12 در ساعت 14:0
سحر کوه فر

سلام و عرض ادب جناب سالاری. پاسخ سؤال شما: ۶۵متر مفید +۲متر بالکن. موفق باشید...

1402/2/12 در ساعت 15:9

جلالی

سلام وعرض ادب درسندتک برگی زده 58/83وپشت برگه نوشته 58/83مترکه 2/85متر آن بالکن میباشد یعنی متراژاپارتمان الان میشه55/98متر میباشد لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم

1402/2/31 در ساعت 21:31
سحر کوه فر

سلام و احترام. بسته به این موارد، باید از شهرداری منطقه خود جویا شوید: اول اینکه بالکن از چند طرف باز است؛ دوم: عمق بالکن چقدر است؛ سوم: بسته به هر منطقه و ناحیه و هر استان، این موارد می تواند متغیر باشد.

1402/3/4 در ساعت 9:50

محمد غفاری

سلام تراس ما دوطرف بستست اگر همسایه ما اقدام به تخریب ساختمان خود کند میتواند ستوتش رااز آخر تراس ما بگذاردواز شهرداری یک متر تراس مازادبران بگیردممنون

1402/3/3 در ساعت 5:45

مهدی صابری

با سلام عرض ادب من در سند ملک متراژ قید گردیده ۷۱/۱۰سانتیمتر ودر توضیحات مقدار۳/۲۰متر ام تراس مسقف است چگونه محاسبه میشود تراس ممنون از پاسخگوی روز خوبی داشته باشید .

1402/3/21 در ساعت 12:41
سحر کوه فر

سلام و عرض ادب جناب صابری. اگر عمق تراس شما بیش از 3 متر باشد، مساحت تراس رو اندازه گیری کنید؛ این مساحت به طور کامل جزء زیر بنای طبقه محسوب می‌شود. اگر عمق تراس تون کمتر از سه متر باشد، باید از مهندس معمار یا شهرداری بپرسید که چه میزان از تراس جزء زیربنا محسوب می‌شود. ضمن اینکه در مورد تراس‌هایی که عمق تراس کمتر از سه متر است، بسته به اینکه سه طرف باز باشد یا سه طرف بسته باشد، به ترتیب یک دوم مساحت و دو سوم مساحت جزء متراژ کلی واحد در نظر گرفته میشه. در این مورد شهرداری های هر منطقه هم ممکنه اس

1402/3/21 در ساعت 16:4

منصور رستمی

سلام . در سند قید شده مساحت 120متر با احتساب 11 متر ایوان بدون سقف و در موقع خرید ملک قیمت 120متر لحاظ شد .حال برای ساخت وساز جز زیر بنا هست ؟ممنونم

1402/4/14 در ساعت 9:9
سحر کوه فر

سلام و احترام جناب رستمی. اگر بالکن از سه طرف باز باشد، یک دوم مساحتِ بالکن شما جزء زیر بنا حساب می‌شود. اگر بالکن از سه طرف بسته باشد، دو سوم مساحت آن جزء زیر بنا محسوب می گردد. اگر عمق بالکن شما بیش از 3 متر باشد، کل مساحت بالکن جزء زیربنا محسوب می‌شود. موفق باشید.

1402/4/14 در ساعت 10:27

جعفری

با سلام و احترام ما ملکی داریم با سه سند مجزای اپارتمانی که مساحت واحد اول در سند قید شده 154.5 که 20.8 آایوان میباشد.با توجه به اینکه ما قصد مشارکت داشته باشیم چطور و با چه فرمولی ما مالکین به یک سهم مشخص برسیم دو واحد دیگر 141.5 متر می باشد.

1402/5/29 در ساعت 14:30
پدرام حسین خانی
مدیر

با سلام و احترام پاسخ به این سوال ملزم به رویت دستور نقشه و درصد تراکم اختصاص داده شده به ملک شما می باشد.

1402/5/29 در ساعت 15:45

پژمان عارف

با سلام، لطفا در مورد محاسبه سقف شیبدار که معمولا در طبقات آخر به وجود میآید، و آنهم به علت عقب روی طبقات آخر است، توضیح دهید که این سقف شیبدار در محاسبه متراژ زیربنا، کلا محاسبه می‌شود یا که چگونه است؟؟؟

1402/6/25 در ساعت 12:25
سحر کوه فر

سلام و احترام. خیر؛ در محاسبات مربوط به متراژ زیر بنا، سقف شیب دار لحاظ نمی‌شود.

1402/6/28 در ساعت 13:10

عباس يعقوبيان

درودبرشما عرض ادب واحترام درموردتراس مثلثي غيرمسقف كه كف آن سقف طبقه زيرين است ويك ضلع به فضاي باز ويك ضلع به شيشه قدي بدون ممربه واحدمجاوروضلع ديگربه واحدماباشيشه هاي قدي ودرب ودسترسي به تراس وجودداره آياجزوزيربنامحاسبه مي شود؟ ممنونم راهنمايي بفرماييدسپاس

1402/9/25 در ساعت 10:47
سحر کوه فر

سلام. اگر عمق تراس شما بیش از سه متر باشد، تراس بطور کامل جزء زیربنای ساختمان‌تان محسوب می‌شود. اگر عمق تراس شما 3 متر است، دو سوم تراس جزء زیربنای ساختمان‌تان محسوب می‌گردد. اما اینکه چرا تراس شما با درب شیشه‌ای قدر از تراس مجاور مجزا شده (نه دیوارهای متداول و معمول) و در نتیجه اختصاصی بودن تراس برای شما و همسایه‌تان، بهتر است از شهرداری منطقه‌تون این موضوع رو جویا شوید. چون اگر درب شیشه ای با این هدف گذاشته شده باشد که تراس حالت عمومی پیدا کند، ممکن است جزء زیربنای ساختمان‌تان محسوب نگردد.

1402/9/28 در ساعت 9:49

حسین پناهی

با درود و خسته نباشید بالکن بنای دوبلکس که بعنوان روف هستش چطور محاسبه میشه .سه طرف بسته

1402/10/20 در ساعت 17:23
سحر کوه فر

سلام و احترام جناب پناهی. اگر عمق بالکن شما بیشتر از 3 متر باشد، کل مساحت بالکن جزء زیربنای ساختمان محسوب می‌شود. اگر عمق بالکن کمتر از 3 متر باشد، از کلّ مساحت بالکن، دو قسمت آن جزء زیربنای ساختمان به حساب می‌آید.

1402/10/21 در ساعت 9:47

عابد ازاد

سلام اپارتمان طبقه همکف تراس بانضمام تراس اختصاصی ۲۰ مترایا جز زیر بنا محاسبه میگردد

1402/10/30 در ساعت 15:36
سحر کوه فر

سلام و احترام. در صورتیکه عمق تراس شما بیشتر از 3 متر باشد، جزء زیربنا محاسبه می گردد. اگر عمق تراس شما کمتر از سه متر است و تراس از سه طرف بسته است، از کل مساحت تراس، دو قسمتِ آن جزء زیربنا حساب می‌شود.

1402/11/1 در ساعت 10:10

ارسال پیام