تیم

اعضای آنلاین سازه

اعضای آنلاین سازه


آنلاین سازه با دانش، ابزار های گوناگون ارتباطی و تیمی کار آزموده با بیش از 20 کارشناس فروش تمامی حوزه های فروش آهن آلات ساختمانی را پوشش می دهد .

 • تصویر پدارم حسین خانی

  پدرام حسین خانی

  مدیر عامل

  کارشناس ارشد عمران گرایش سازه

 • تصویر سحر کوه فر

  سحر کوه فر

  مدیر بخش مگزین و سئو

  کارشناس ارشد پترولوژی

 • تصویر امیرحسین شفیعی

  امیرحسین شفیعی

  کارشناس مالی

  کارشناسی اقتصاد

 • تصویر پارسا حسین خانی

  پارسا حسین خانی

  مدیر فروش

  کارشناس مدیریت بازرگانی

 • تصویر نیلوفر طاهری

  نیلوفر طاهری

  کارشناس فروش

  کارشناسی شهر سازی

 • تصویر بابک حسین خانی

  بابک حسین خانی

  کارشناس فروش

  کارشناسی عمران

مهندسین معمار و طراح


مهندسین طراحی سازه و ناظر


تصویر بهزاد تقوی نمین

بهزاد تقوی نمین

مهندس عمران

تصویر محمد کمالی

محمد کمالی

مهندس عمران

مهندسین طراح تاسیسات مکانیکی و ناظر


مهندسین طراح تاسیسات برق و ناظر