محمد کمالی

طراحی عملکردی سازه

رزومه محمد کمالی


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=1080
ایمیل:

توضیحات

 • مدارک و گواهینامه ها :


  • فروردین 1385,  فروردین 1390  تهران

   کارشناسی ارشد طراحی سازه     دانشگاه تهران

ثبت نظر

مهارت ها:

نرم افزار etabs
100%
نرم افزار safe
100%
نرم افزار tekla
95%

رزومه

 • تیر 1398,  شهریور 1399

  پروژه تجاری اداری سبا     طراح سازه

  طراحی سازه اسکلت بتنی با سقف وافل

ارسال پیام