رزومه


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=9
ایمیل:
تلفن: 02166396090 داخلی 101
تلفن: 90000011 داخلی 103
  • 1402/9/13
  • ,   ,  

توضیحات

  • مدارک و گواهینامه ها :


  • :علاقمند به چالش های جدید و سخت به شدت موافق و علاقمند به کار تیمی سعی میکنم انرژی مثبت داشته باشم و به اطرافیانم این انرژی رو منتقل کنم، البته از اطرافیانم انتظار دارم به من انرژی منفی منتقل نکنند.
ثبت نظر

مهارت ها:

رزومه


ارسال پیام