محمد رضا احمدی

رزومه محمد رضا احمدی


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=2472
ایمیل:

توضیحات

  • مدارک و گواهینامه ها :


ثبت نظر

مهارت ها:

نظارت بر اجرای سازه پایه 1 طرح اجرا نظارت از نظام
80%
نظارت بر اجرای سازه پایه 1 طرح اجرا نظارت از نظام
80%

رزومه


ارسال پیام