غلام رضا افلاکی

مجری تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمانها وبرجها.

رزومه غلام رضا افلاکی


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=2328
ایمیل: AFLAKI_J@YAHOO.COM

توضیحات

  • مدارک و گواهینامه ها :


  • :تجربیات متمادی در اجرا پروژه های صنعتی و صنایع نفت و گاز
ثبت نظر

مهارت ها:

متره وبراورد و آنالیز بهاء/ تهیه نقشه های کارگاهی
100%
مهندسی کارگاهی واجراء با بیش از 23 سال سابقه موثر
100%

رزومه


ارسال پیام