مریم سلیمی

رزومه مریم سلیمی


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=2300
ایمیل:

توضیحات

 • مدارک و گواهینامه ها :


  • مهر 1393,  بهمن 1395  تهران

   کارشناسی‌ارشد معماری     علوم تحقیقات


  • اردیبهشت 1399,  اردیبهشت 1401  تهران

   پروانه نظام مهندسی طراحی نظارت و اجرای معماری     سازمان نظام مهندسی استان تهران

ثبت نظر

مهارت ها:

اتوکد-مکس-ویری-فتوشاپ
80%

رزومه


ارسال پیام