سپیده تیموری

رزومه سپیده تیموری


آدرس این صفحه: https://onlinesazeh.com/my-page?staff=2108
ایمیل: a@a.com

توضیحات

  • مدارک و گواهینامه ها :


ثبت نظر

مهارت ها:

طراحی نقشه های معماری،نظارت،متره برآورد
95%

رزومه


ارسال پیام